Advokat var trods flere anmodninger herom 9 måneder om at afregne værgemål og udlevere nødvendige oplysninger til brug for afslutning af dødsboet

Sagsdato: 27. maj 2020
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at nævnet havde kompetence til at behandle klagen, idet Statsforvaltningens/Familieretshusets kompetence var ophørt ved værgemålets ophør. Advokatnævnet fandt endvidere, at indklagede havde tilsidesat god advokatskik ved trods flere anmodninger herom først 9 måneder efter værgemålets ophør at have afregnet værgemålet samt udleveret oplysninger til brug for afslutning af dødsboet.