Ingen forældelsesfrist for, hvornår Advokatnævnet ikke længere kan påkende et forhold

Sagsdato: 13. september 2016
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat havde groft tilsidesat god advokatskik ved uberettiget at hæve beløb fra klientbankkonti samt ved ikke på behørig vis at udbetale arv samt renter i perioden november 1998 til juni 2007. Det blev lagt til grund, at der ikke ved lov er fastsat en frist for, hvornår nævnet ikke længere kan påkende et forhold, der er begået af en advokat, og nævnet fandt ej heller, at der gælder en ulovbestemt forældelsesfrist.