En advokat havde ikke givet klienten behørig prisoplysning

Sagsdato: 22. december 2017
Sagstype: dom

Resumé:
Byretten stadfæstede, at advokaten ikke havde ikke givet klienten behørig prisoplysning, uanset opgavens ekspanderende karakter og indladningsvise karakter af en vennetjeneste. ”Normalbøden” for manglende prisoplysning er 10.000 kr., og ved sanktionsfastsættelsen blev en tidligere sanktion på 10.000 kr. tillagt gentagelsesvirkning, hvorfor advokaten blev pålagt en bøde på 20.000 kr.