Advokat foretog opslag på facebook på vegne af sin klient

Sagsdato: 20. december 2017
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at advokaten var gået langt videre end berettiget varetagelse af sin klients interesser tilsagde ved via advokatkontorets facebookside at have foretaget opslag på et firmas facebookside med advarsler om et af firmaets produkter.