Rådgivning om valg af ejerskifteforsikring

Sagsdato: 31. august 2017
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet har ved en række kendelser af 31. august 2017 taget stilling til om en advokats rådgivning om valg af ejerskifteforsikring stemte med god advokatskik.