En advokat, der var administrator for en ejerforening, kunne repræsentere ejerforeningen i en tvist med et medlem

Sagsdato: 27. juni 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
I en mindre ejerforening opstod en tvist om efter hvilke principper afstemning skulle foretages. Et medlem anlagde sag mod ejerforeningen, der lod sig repræsentere af en advokat, der tillige var ejerforeningens administrator. Advokatnævnet fandt, at den omstændighed, at advokaten fungerede som administrator for ejerforeningen, ikke var til hinder for, at advokaten kunne repræsentere ejerforeningen i tvisten med medlemmet. Advokatnævnet udtalte endvidere, at den omstændighed, at advokaten for det medlem, der var uenig med ejerforeningen, måtte være af den opfattelse, at ejerforeningens advokat befandt sig i en interessekonflikt, ikke berettigede vedkommende til ved udtagelsen af stævningen at oplyse over for retten, at han ikke vidste, hvem der repræsenterede ejerforeningen med den følge, at stævningen blev sendt til forkyndelse.