Advokat nægtede at medvirke til tilsyn

Sagsdato: 27. januar 2017
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at den indklagede advokat ved at nægte Advokatrådets sekretariat adgang til pris- og opdragsoplysninger havde undladt på behørig vis at medvirke til gennemførelse af et udmeldt tilsynsbesøg, og at advokaten herved havde handlet groft i strid med god advokatskik.