Rådgivning om valg af ejerskifteforsikring

Sagsdato: 1. september 2016
Sagstype: responsa

Resumé:
Det må forventes at advokater, der beskæftiger sig med boligrådgivning, rådgiver om alle forhold, der vurderes at være af betydning for den konkrete handel, herunder valg af ejerskifteforsikring, forudsat klienten ikke specifikt har fravalgt rådgivning om dette. Det er i den forbindelse naturligt, at rådgivningen omfatter orientering om betydningen af eventuelle individuelle vilkår, dækningsmæssige forskelle under den udvidede ejerskifteforsikring samt den risiko, der måske kan være forbundet med at tegne en forsikring gennem et agentur for et udenlandsk forsikringsselskab fremfor i et dansk forsikringsselskab.