Advokat var forpligtet til at give prisoplysning, selvom salæret blev udredt af statskassen

Sagsdato: 19. september 2016
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat havde undladt at give prisoplysning i en sag, hvor salæret i sidste ende blev udredt af Erstatningsnævnet. Advokatnævnet fandt, at det forhold, at salæret blev udredt af statskassen, ikke ændrede ved, at advokaten var forpligtet til at give klienten prisoplysning.