Bemærkning om "Kreditovervågning" i inkassobrev

Sagsdato: 19. august 2016
Sagstype: kendelse

Resumé:
Bemærkning i inkassobrev om, at skyldner løbende ville blive kreditovervåget – i hvert fald når det ikke blev nærmere uddybet, hvad der mentes med kreditovervågning – var egnet til at lægge et unødigt pres på skyldner og dermed i strid med god advokatskik. Advokatnævnet lagde i den forbindelse også vægt på, at bemærkningen var fremsat i umiddelbar sammenhæng med en trussel om indberetning til RKI, og fremstod som om, at kreditovervågningen ville finde sted ved manglende betaling.