Tilsidesættelse af klientkontovedtægten samt manglende opretholdelse af gyldig ansvarsforsikring og garanti var groft stridigt med god advokatskik

Sagsdato: 31. oktober 2014
Sagstype: dom

Resumé:
Landsretten tiltrådte, at indklagede havde handlet groft i strid med god advokatskik, ved at have undladt at føre fælleskontoen, ved ikke at have ført bogholderi med daglig regulering, ved at have undladt at foretage månedlige afstemninger, ved ikke at have indleveret klientkontoerklæring og ved ikke at opretholde gyldig ansvarsforsikring og garanti.