Frakendelse grundet manglende forsikring og garanti. Ikke en formildende omstændighed, at advokaten ikke kunne formå noget forsikringsselskab at tegne forsikring.

Sagsdato: 19. december 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at advokaten groft havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at have tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti. Advokaten var pålagt to tidligere sanktioner for tilsidesættelse af god advokatskik. Advokatnævnet frakendte på denne baggrund advokaten retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre. Advokatnævnet fandt endvidere, at det ikke kunne føre til en anden vurdering, at advokaten efter det oplyste ikke kunne formå noget forsikringsselskab at tegne forsikring.