God advokatskik i inkassosager 2015

Sagsdato: 1. december 2015
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 10/2015 s. 38-41.

Skrevet af Hanne Christensen, chefkonsulent, Advokatnævnets sekretariat.

Artiklen indeholder en genopfriskning af de grundlæggende regler samt en omtale af nyere praksis. Herudover indeholder artiklen en særlig omtale af regler og praksis omkring aflæggelse af uanmodede personlige henvendelser hos skyldner.