Ej uberettiget klientvaretagelse i en sag om forældremyndighed og samvær

Sagsdato: 30. november 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
En klager klagede over modpartens advokat i sag om forældremyndighed og samvær. Der var tale om et højt konfliktniveau, men Advokatnævnet fandt, at advokaten i sin klientvaretagelse ikke var gået videre end berettiget. Advokatnævnet afviste på den baggrund klagen.