Tvist om fælles forældremyndighed

Sagsdato: 24. juni 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
I en sag, hvor der mellem to tidligere ægtefæller var en tvist om forældremyndigheden, klagede klager over modpartens advokat, og gjort i den forbindelse gældende, at indklagede havde fremsat injurierende og løgnagtige påstande om klager over for statsforvaltningen. Advokatnævnet fandt, at indklagede havde videreformidlet sin klients synspunkter, og at det i øvrigt ikke var godtgjort, at klienten var gået videre end berettiget. Advokatnævnet afviste herefter klagen.