Skærpelse af bødeniveau ved manglende indsendelse af klientkontoerklæring

Sagsdato: 28. januar 2015
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 1/2015 - s. 41.

Skrevet af Tine Rønde, juridisk konsulent i Advokatnævnets sekretariat.

Advokatnævnet har på et møde 27. november 2014 besluttet, at manglende indsendelse af klientkontoerklæring fremover som udgangspunkt anses for en grov tilsidesættelse af god advokatskik. Den ændrede praksis vil finde anvendelse på klientkontoerklæringerne for 2014, som skal indsendes til Advokatrådet senest 31. marts 2015.