En advokat havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at give en skriftlig opdrags- og prisoplysning, da klagerne henvendte sig igen med et nyt opdrag, og ved ikke sammen med klagerne havde drøftet muligheden for at indbringe sagen for et ankenævn.

Sagsdato: 11. marts 2015
Sagstype: dom

Resumé:
Retten i Aarhus stadfæstede den 11. marts 2015 Advokatnævnets kendelse af 18. februar 2013 og fandt, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at give en skriftlig opdrags- og prisoplysning, da klagerne henvendte sig igen med et nyt opdrag. Advokaten havde desuden ikke løftet bevisbyrden for, at han sammen med klagerne havde drøftet muligheden for at indbringe sagen for et ankenævn, inden advokaten iværksatte syn og skøn efter reglerne i retsplejelovens § 343.