Manglende indberetning af obligatorisk efteruddannelse

Sagsdato: 23. september 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede advokat havde ikke foretaget indberetning af obligatorisk efteruddannelse og blev herfor pålagt en bøde på 10.000 kr. samt pålæg om deltagelse i 54 lektioners efteruddannelse.