Indberetning af efteruddannelse efter udløb af den fastsatte frist

Sagsdato: 4. december 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede advokat havde efter indberetningsfristens udløb indberettet at have deltaget i 54 lektioners efteruddannelse og blev herfor tildelt en irettesættelse.