Indberetning af 44,5 lektioners efteruddannelse

Sagsdato: 19. december 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede advokat havde indberettet at have deltaget i 44,5 lektioners efteruddannelse. Nævnet tildelte advokaten en irettesættelse samt pålæg om deltagelse i 9,5 lektioners efteruddannelse.