Retten stadfæstede, at det var i strid med god advokatskik, at købesummen først blev frigivet 16 dage efter, der forelå et anmærkningsfrit skøde

Sagsdato: 25. august 2015
Sagstype: dom

Resumé:
Købesummen blev først frigivet 16 dage efter, der forelå et anmærkningsfrit skøde. Der var ikke berettiget grund til at vente, og retten fandt at det var i strid med god advokatskik, at ikke i hvert fald størstedelen af den deponerede købesum blev frigivet straks, der forelå anmærkningsfrit skøde. Indklagede advokat var ansvarlig, selvom det efter arbejdsfordelingen på kontoret var hans fuldmægtig, som varetog behandlingen af den omhandlende ejendomshandel.