Et potentielt stort modkrav gjorde en konkursbegæring uberettiget

Sagsdato: 6. november 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
En investor havde et krav mod et selskab i form af sagsomkostninger fastsat ved dom. Der kunne dermed ikke være tvivl om fordringens klarhed, men da selskabet havde et potentielt modkrav mod investoren, der væsentligt oversteg konkursfordringen, var det uberettiget at indgive konkursbegæringen.