Kundetilfredshedsmålinger

Sagsdato: 11. november 2015
Sagstype: responsa

Resumé:
Videregivelse af fortrolige oplysninger til ekstern leverandør i forbindelse med kundetilfredshedsmåling kan ske, hvis den fuldt informerede og habile klient før eller senest samtidig med, at dette sker, har givet udtrykkeligt samtykke.