Advokat truede med indberetning til RKI, selvom der ikke var grundlag for at antage, at kravet var ubestridt

Sagsdato: 9. januar 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at en advokat havde tilsidesat god advokatskik ved at true med indberetning til RKI, hvis der ikke skete betaling af et beløb, som advokatens klient selv havde opgjort og ikke havde forelagt modparten i et forløb, hvor der i øvrigt havde været tvist om parternes mellemværende.