Interessekonflikt ved skifte af advokatvirksomhed

Sagsdato: 26. juni 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede, der var ansat i Advokatfirma A, repræsenterede klager i en retssag i foråret 2014. Modparten var repræsenteret af Advokatfirma B. Der blev afholdt skønsforretning i juli 2014. Den 1. august 2014 tiltrådte indklagede en stilling hos Advokatfirma B og først ved fratrædelsen ophørte indklagede med at varetage sagen for klager. Advokatnævnet fandt, at indklagede havde befundet sig i en interessekonflikt ved ikke at have afstået fra selv at varetage sagen, da der blev indgået aftale om ansættelse hos Advokatfirma B. Indklagede havde på denne baggrund tilsidesat god advokatskik.