Inkasso - betalingsfrist - omkostninger

Sagsdato: 2. december 2014
Sagstype: dom

Resumé:
Retten i Aarhus stadfæstede Advokatnævnets kendelse om, at en advokat havde tilsidesat varslingsreglen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 1, og derfor var det ikke berettiget at kræve, at en skyldner godtgjorde advokatens klient et inkassosalær.