Om tidspunktet for interessekonflikttjek

Sagsdato: 28. oktober 2014
Sagstype: dom

Resumé:
Advokat A bistod et ægtepar i en bodelingssag. Der var bl.a. tale om mægling og koncipering af ægteparrets aftaler. På et tidspunkt udviklede bodelingssagen sig til en tvist, og den ene ægtefælle rettede henvendelse til advokatens kollega, advokat B, som bl.a. deltog i et telefonisk retsmøde, som ifølge advokaten alene omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt han kunne påtage sig sagen. Advokatnævnet fandt, at advokat B havde tilsidesat god advokatskik ved at have foretaget indledende sagsskridt, selv om advokat B ved ægtefællens henvendelser fik oplysninger, der tydede på, at der ville være interessekonflikt forbundet med påtagelse af opdraget. Retten i Aarhus stadfæstede Advokatnævnets kendelse.