Tidspunktet for interessekonflikttjek

Sagsdato: 28. oktober 2014
Sagstype: dom

Resumé:
Ægtefællerne A og B, der ønskede at ophæve samlivet og indlede separation, søgte råd hos advokat A, som de begge kendte privat. Samlivsophævelsen søgtes i første omgang gennemført i mindelighed, og således at A og B indgik aftaler, som blev kodificeret af advokat A. Da A og B ikke kunne nå til enighed, kontaktede A advokat A’s kollega advokat B, som deltog i telefonisk retsmøde, som ifølge advokat B alene havde til formål at afklare, om han kunne påtage sig sagen. Retten i Aarhus fandt, ligesom Advokatnævnet, at advokat B ved at deltage i det telefoniske retsmøde havde påtaget sig en sag, som advokat B qua advokat A’s tidligere involvering i var afskåret fra at påtage sig, hvorved advokat B havde befundet sig i en interessekonflikt.