Klager måtte i relation til reglerne om prisoplysning vurderes som erhvervsdrivende.

Sagsdato: 19. februar 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Nævnet fandt, at klager, som havde rettet henvendelse med henblik på rådgivning omkring vognmandstilladelser og vognmandsforretning med henblik på at etablere en vognmandsvirksomhed, måtte anses som erhvervsdrivende. I relation til erhvervsdrivende skal en advokat, hvis det ikke er muligt at beregne honorarets størrelse på forhånd, på klientens anmodning angive den måde, hvorpå honoraret vil blive beregnet, eller give et begrundet overslag. Klager havde under parternes første møde anmodet indklagede om oplysning om hans honorarberegning, og ved ikke at have givet en prisoplysning havde indklagede handlet i strid med god advokatskik.