Klager måtte i relation til reglerne om prisoplysning vurderes som erhvervsdrivende.

Sagsdato: 18. december 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Nævnet fandt, at klager, som var tidligere ejer af et pizzaria, og som havde rettet henvendelse til advokaten for at imødegå en konkursbegæring fra en tidligere ansat, måtte anses som erhvervsdrivende. I relation til erhvervsdrivende skal en advokat, hvis det ikke er muligt at beregne honorarets størrelse på forhånd, på klientens anmodning angive den måde, hvorpå honoraret vil blive beregnet, eller give et begrundet overslag. Da det ikke var oplyst, at klager havde anmodet indklagede om oplysning om hans honorarberegning forud for hans honorarnota, havde indklagede ikke handlet i strid med god advokatskik.