Klager var forbruger og skulle have modtaget en skriftelig opdrags- og prisoplysning

Sagsdato: 1. september 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Den konkrete tvist udsprang i forhold til en ejerlejlighed, som klager havde erhvervet som et forældrekøb, og som nu blev lejet ud. Advokatens bistand omfattede bl.a. en sag mod ejerforeningen samt rådgivning om lovliggørelse af lejlighedens øverste etage. På tidspunktet for advokatens assistance i sagen ejede klager, som var på efterløn og bosat i udlandet, fire ejendomme/ejerlejligheder i Danmark, som alle var lejet ud, og hvoraf i hvert fald de tre af lejlighederne havde været anvendt til privat brug. Nævnet fandt, at klager var forbruger og derfor var det i strid med god advokatskik, at indklagede ikke havde givet en skriftlig opdrags- og prisoplysning ved opdragets start.