Interessekonflikt ved tvist om aftale, som advokat havde formuleret for klient

Sagsdato: 4. september 2014
Sagstype: responsa

Resumé:
Hvor tredjemand rejser krav mod klienten med henvisning til formuleringen af en aftale, som advokaten har rådgivet om, vil advokaten ikke kunne bistå klienten i denne tvist, hvis der hermed er opstået eller foreligger nærliggende risiko for, at der opstår en interessekonflikt mellem advokat og klient grundet fejl i advokatens rådgivning. Bedømmelsen af, om der er opstået eller foreligger nærliggende risiko, beror på en konkret vurdering. Advokaten har ikke pligt til at orientere klienten om en risiko, der efter en sådan konkret vurdering ikke fremstår som opstået eller nærliggende.