Ikke "klientfiskeri" ved udlevering af reklameeffekter

Sagsdato: 28. maj 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat, der var beskikket forsvarer for en klient, der var varetægtsfængslet, afleverede i forbindelse med besøg i arresten reklameeffekter, herunder en hue påtrykt advokatfirmaets navn, til sin klient. Advokatnævnet fandt, at udlevering af enkelte reklameeffekter til brug for egne klienter, der opholder sig i et arresthus, ikke kan anses for en overtrædelse af reglerne om god advokatskik, idet der er tale om almindelige markedsføringstiltag over for egen klient, som ikke kan anses for at være en direkte henvendelse til potentielle klienter. Advokaten blev på den baggrund frifundet.