Ikke "klientfiskeri" ved udlevering af visitkort

Sagsdato: 28. maj 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
En indsat, der ikke var advokatens klient, blev af Kriminalforsorgens personale fundet i besiddelse af advokatens visitkort. Den indsatte oplyste, at han havde fået visitkortet af en anden indsat med en opfordring til at skifte advokat. Advokatnævnet fandt det ikke godtgjort, at advokaten havde udleveret visitkort til andre indsatte end sin egen klient eller til ophængning i arrestens fællesrum, ligesom det ikke var godtgjort, at advokaten havde bedt sin klient om at videregive visitkortet til andre indsatte. På den baggrund fandt Advokatnævnet det ikke godtgjort, at advokaten havde forsøgt at skaffe sig klienter ved henvendelse til en anden advokats klient, og frifandt således advokaten.