Hvad skal der stå i en opdrags- og prisoplysning?

Sagsdato: 23. juni 2014
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 5/2014 - s. 42-43.

Skrevet af Lise Ravnkilde, advokat.

I forbrugersager – hvor klienten ikke handler inden for sit erhverv – skal advokaten ved sagens start give oplysning om opdrag og pris. Det skal ske skriftligt, direkte og af egen drift. Få gode råd fra Advokatsamfundets Sekretariat om udarbejdelsen af opdrags- og prisoplysninger i forbrugersager med baggrund i erfaringerne fra det udkørende tilsyn og nævnspraksis.