Krav til pris- og opdragsbekræftelser

Sagsdato: 12. december 2013
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 10/2013 - s. 40-41.

Skrevet af Lise Ravnkilde, advokat.

De krævende ord ‘skriftlig, klar, direkte og af egen drift’ blev indsat i de advokatetiske regler i 2005, og siden er en nyklassiker i genren Advokatnævnskendelser opstået: Bøde på 5.000 kroner for ikke at have sendt en pris- og opdragsbekræftelse til klienten.