Åbningsstatus i dødsbo udgjorde hverken rettidigt eller tilstrækkelig prisoplysning, men var derimod bindende som et overslag

Sagsdato: 15. april 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Nogle måneder efter at et privat bo var udlagt til skifte ved en advokat, sendte advokaten en åbningsstatus til arvingerne, hvoraf fremgik, at udgifterne til boets behandling var anslået til 50.000 kr. I boregnskabet blev advokatens salær opgjort til 62.500 kr. inkl. moms. Arvingerne klagede over manglende skriftlig prisoplysning og over det opkrævede salær. Advokatnævnet fandt, at åbningsstatus i sagen hverken udgjorde rettidig eller tilstrækkelig prisoplysning, hvorfor advokaten havde tilsidesat god advokatskik. For så vidt angår salæret fandt Advokatnævnet, at oplysningen i åbningsstatus udgjorde et overslag, hvorfor salæret blev nedsat til 50.000 kr. inkl. moms.