Ikke i strid med god advokatskik at kræve betaling for kopiering ved udlevering af bilag

Sagsdato: 10. april 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat A påtog sig en retssag for et byggefirma, som senere gik konkurs. Kurator og advokaten forhandlede om, at advokaten skulle videreføre sagen på vegne konkursboet, og kurator anmodede i den forbindelse om en kopi af sagens akter. Dette ville advokaten kun udlevere mod betaling af udgiften til kopiering, idet advokaten henviste til, at byggefirmaet løbende havde modtaget kopi af alle sagens akter. Kurator klagede til Advokatnævnet over, at advokaten tilbageholdt akterne og kun ville udlevere disse mod betaling. Advokatnævnet lagde til grund, at byggefirmaet løbende havde modtaget kopi af alle sagens akter, hvorfor det ikke var i strid med god advokatskik at kræve rimelig betaling i forbindelse med kopiering og fremsendelse af akterne på ny. Det ændrede ikke herved, at byggefirmaet siden modtagelsen af akterne var gået konkurs.