Advokat var bundet af sit overslag til en forbruger

Sagsdato: 31. marts 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat var bundet af det overslag, som hun havde givet til en forbrugerklient, uanset at hendes faktiske tidsforbrug berettigede til et højere salær end overslaget. Advokatnævnet fandt dog ikke, at det var en selvstændig overtrædelse af god advokatskik, at advokaten har overskredet overslaget og sendt en faktura herfor.