Inkasso - betalingsfrist - omkostninger

Sagsdato: 10. april 2014
Sagstype: dom

Resumé:
Retten i Holbæk stadfæstede Advokatnævnets kendelse om, at det ikke var godtgjort, at advokaten havde påset, at betingelserne for at opkræve inkassoomkostninger var opfyldt, idet skyldner ikke fra advokaten eller kreditor havde modtaget et påkrav, der opfyldte kravene i inkassolovens § 10.