Prisoplysning var ikke fyldestgørende, da advokaten ikke havde oplyst med hvilken timesats hans salær, som ikke kunne fastsættes på forhånd, ville blive beregnet. Advokatnævnet godkendte salæret.

Sagsdato: 23. september 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Da advokaten ikke havde givet en fyldestgørende prisoplysning ved ikke at have oplyst med hvilken timesats hans salær, som ikke kunne fastsættes på forhånd, ville blive beregnet, fandt nævnet, at det påhvilede advokaten at godtgøre, at der var udført arbejde, som var aftalt med klienten, og at salæret var rimeligt i forhold til det aftalte udførte arbejde og klientens berettigede forventninger. Advokatnævnet godkendte det opkrævede salær på 3.125 kr. inkl. moms.