Ikke smøl i forbindelse med aflysning af udlæg

Sagsdato: 11. november 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Nævnet fandt under hensyn til de konkrete omstændigheder i sagen, at en advokat havde fremmet en sag om aflysning af udlæg i ejendom behørigt, selv om sagsbehandlingen havde varet 42 dage.