Politianmeldelse afgivet i pressen

Sagsdato: 6. november 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat indgav under et indslag i TV-Avisen en politianmeldelse mod en anden advokat i forbindelse med en konkret tvist. Henset til, at politianmeldelsen fremstod udokumenteret sammenholdt med, at indgivelsen skete i et indslag i TV-Avisen fandt Advokatnævnet, at advokaten groft havde tilsidesat god advokatskik.