Prisoplysning var ikke tilstrækkelig fyldestgørende i forhold til, hvilke salærtakster sagen ville blive afregnet med.

Sagsdato: 11. marts 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at den fremsendte prisoplysning ikke var tilstrækkelig fyldestgørende i forhold til, hvilke salærtakster sagen ville blive afregnet med, idet prisoplysningen omtalte salærtakster fra 812,50 kr. inkl. moms til 3.700 kr. inkl. moms.