God advokatskik i forbindelse med fremsendelse af brev til debitor

Sagsdato: 20. december 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at det var i strdi med god advokatskik, at den øverste linje i advokatens brev, hvor der stod "Deres gæld til [...]" kunne læses gennem ruden i kuverten, som advokaten på klientens vegne sendte til debitor.