Klage afvist som for sent indgivet, uanset at begge parter ønskede sagen behandlet

Sagsdato: 30. september 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet afviste en klage som for sent indgivet, uanset at begge parter ønskede sagen behandlet.