Salær udregnet som % af personskadeerstatning samt modregning af salær i personskadeerstaning

Sagsdato: 7. november 2011
Sagstype: kendelse

Resumé:
I en sag om personskadeerstatning havde en advokat indgået en salæraftale med klienten, hvorefter salæret ville udgøre 20% af den opnåede erstatning. Advokatnævnet fandt, at advokaten ved indgåelsen af en sådan salæraftale (pactum de quota litis) havde tilsidesat god advokatskik. Advokatnævnet fandt, at advokaten ikke havde tilsidesat god advokatskik ved at modregne sit salærkrav i personskadeerstatningen (dissens).