Ej ret til at kræve ekspeditionsgebyr

Sagsdato: 31. marts 2008
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat fik i opdrag at inkassere en fordring hos en debitor. Debitor betalte direkte til kreditor, men foretog endnu en indbetaling til advokaten på grund af dennes inkassobrev. Advokatfirmaet returnerede beløbet og modregnede i den forbindelse 250 kr. i gebyr. Advokatnævnet fandt, at der ikke var hjemmel til at beregne et ekspeditionsgebyr.