Advokat påvirkede tiltalts familie mhp. af blive beskikket

Sagsdato: 24. oktober 2011
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at en advokat havde tilsidesat god advokatskik ved i forbindelse med en verserende straffesag at have rettet henvendelse til en tiltalts familie med det formål selv at blive beskikket i sagen.