Frist ej overskredet, da det påklagede forhold bestod på tidspunktet for klagens indgivelse

Sagsdato: 19. marts 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat blev bedt om at fjerne et tinglyst udlæg efter indfrielse af gæld. Trods rykkere fjernede advokaten ikke udlægget.

Klagen blev indgivet mere end et år efter, at klager havde tilskrevet advokaten herom, men klagefristen var ikke overskredet, idet forholdet

stadig bestod på tidspunktet for klagens indgivelse.